شرکت Mesa اخیرا محصولات طیف میله‌ای خود را نیز برای به کار بردن در دستگاه‌های CAD / CAM معرفی کرده است که در مقایسه با دیسک‌ها باعث کاهش هزینه‌ها و کاهش مصرف مواد اولیه جهت ساخت مدل‌ها میشود. میله‌ها با جنس‌های مختلف مبتنی بر Co-Cr و در قطر و طول‌های مختلف عرضه میشوند.

Diametri barre
6 mm
8 mm
8,70 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Lunghezze barre
110 mm
500 mm
1000 mm


Technical data sheets