Untuk memenuhi permintaan pasaran yang baharu, baru-baru ini Mesa telah memperkenalkan “batang bar untuk sistem pengilangan CAD ​​/ CAM” ke rangkaian produknya. Bar ini telah direka khusus untuk memenuhi keperluan bagi mengurangkan kos pembuatan dan bahan buangan berbanding dengan cekera..
Bar tersebut juga terdapat dalam bahan-bahan berasas Co-Cr yang berbeza. Untuk mendapati semua saiz yang boleh dilakukan, sila rujuk ukuran diameter dan panjang dari jadual di berhampiran.

Bar diameters
6 mm
8 mm
8,70 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Bar lengths
110 mm
500 mm
1000 mm


Technical data sheets