Para matugunan ang mga kahilingan ng bagong pamilihan, ipinakilala kamakailan ng Mesa ang “mga bara para sa mga sistema ng CAD/CAM milling” sa mga hanay nito ng mga produkto. Espesipikong dinisenyo ang bara upang matugunan ang pangangailangan na mabawasan ang mga gastos at natatapong pinagtabasan sa milling kung ikukumpara sa mga disc.
Makukuha ang mga bara sa iba’t ibang mga materyal na nakabase sa Co-Cr. Lahat ng mga posibleng sukat, diyametro at haba ng mga ito ay makikita sa kalapit na talahanayan.

Bar diameters
6 mm
8 mm
8,70 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Bar lengths
110 mm
500 mm
1000 mm


Technical data sheets